Grafika ilustracyjna dla wydawców książek, czasopism, periodyków

Wykonujemy artystyczną oprawę graficzną książek beletrystycznych, naukowych, czasopism, wydawnictw periodycznych i innych w dizajnie 21 wieku. Sprzęgamy w naszych pracach wszystko co najlepsze w pracy grafika, którego równorzędnymi narzędziami pracy są ołówek i komputer.